Hlavní činnost

Hlavní pilíře
naší činnosti

Nabízíme expertní znalosti v různých odvětvích oblasti energetiky. Zajišťujeme komplexní řešení pro domácnosti, komerční subjekty, provozovatele distribučních soustav a státní správu.

Elektromobilita

Nová éra dopravy. Nabízíme komplexní řešení nabíjení elektromobilů, od nabíjecích stanic pro domácnosti až po chytrou síť stanic pro firmy a veřejná prostranství.

Veřejné osvětlení

Nedílná součást měst a obcí. Navrhujeme moderní řešení včetně projekce, obnovy a výstavby, zajišťujeme úspory, kvalitu a bezpečnost zařízení, bez negativního dopadu na životní prostředí.

Projekční činnost

Zabýváme se zpracováním všech stupňů projektové dokumentace a studií pro územní rozhodnutí, stavebních povolení a realizačních dokumentací, a to pro výstavba a obnovu veřejného osvětlení, výstavbu veřejných nabíjecích stanic, včetně dodávek nabíjecích stanic. Dále projektujeme a následně instalujeme chytré zařízení pro úsporné energetické řízení budov.

Energetické řízení domů a budov

Zajišťujeme inovativní řízení budov a chytré systémy pro řízení budov s důrazem na minimální energetické ztráty.

Měřicí zařízení, plomby
a plombovací systém

Podílíme se na vývoji chytrých elektroměrů a plynoměrů, zajišťujeme odečty médií a chráníme měřidla před neoprávněnou manipulací. Zajišťujeme výrobu a dodávku plomb pro zajištění měřidel včetně dodávky plombovacího systému na míru.  

Energetické audity

Spolupracujeme s auditory v nastavení procesu netechnických ztrát ve velkých energetických společnostech. Analyzujeme současnou situaci ve vybrané společnosti, definujeme zjištěné nedostatky a navrhujeme řešení a efektivní opatření.

Odečtové služby, výměny měřidel a kontrolní činnost

Provádíme pravidelnou kontrolu měřicích zařízení a odečítáme jejich stavy. Zařízení, u kterých je podezření na zásah, jsme schopni demontovat. Porovnáváme věcné důkazy jako poškozené elektroměry, plomby, vázací dráty apod.