Odečtové služby, výměny měřidel a kontrolní činnost

Provádíme pravidelnou kontrolu zařízení včetně elektroměrů a plynoměrů a také odečítáme jejich stavy. Měřicí zařízení, kde je podezření na zásah, jsme schopni demontovat kdekoli v České republice. Elektroměry a plynoměry nejen vyměňujeme, ale také je zkoumáme ve speciální laboratoři. Porovnáváme věcné důkazy: poškozené elektroměry, plomby, vázací dráty, ale i listinné důkazy.

Nabízíme tyto služby

  • Zajištění odečtů měřidel (elektroměry, plynoměry a vodoměry)
  • Odhalování netechnických ztrát
  • Energetické audity

Nabízíme tyto služby

  • Zajištění odečtů měřidel (elektroměry, plynoměry a vodoměry)
  • Odhalování netechnických ztrát
  • Energetické audity