Měřicí zařízení, plomby a plombovací systém

Podílíme se na vývoji chytrých elektroměrů a plynoměrů, zajišťujeme odečty médií a chráníme měřidla před neoprávněnou manipulací. Zajišťujeme výrobu a dodávku plomb pro zajištění měřidel včetně dodávky plombovacího systému na míru.

Nabízíme tyto služby

 • Vývoj chytrých elektroměrů
 • Odhalování netechnických ztrát
 • Energetické audity
 • Výroba rozvaděčů
 • Provádění elektro revizí
 • Výroba rozvaděčů pro hladiny napětí NN a VN
 • Provádění elektrorevizí na všech hladinách napětí
 • Expertní a znalecké posudky soudními znalci

Nabízíme tyto služby

 • Vývoj chytrých elektroměrů
 • Odhalování netechnických ztrát
 • Energetické audity
 • Výroba rozvaděčů
 • Provádění elektro revizí
 • Výroba rozvaděčů pro hladiny napětí NN a VN
 • Provádění elektrorevizí na všech hladinách napětí
 • Expertní a znalecké posudky soudními znalci