Energetické audity

Jako poradenská firma spolupracujeme s auditory v nastavení procesu netechnických ztrát ve velkých energetických společnostech. Analyzujeme současnou situaci ve vybrané společnosti, definujeme zjištěné nedostatky a navrhujeme řešení a efektivní opatření. Vypracujeme odhad účinku navrhovaných opatření a vyhodnotíme náročnost jejich implementace a očekávaný dopad na netechnické ztráty.

ENErgetické audity

Nabízíme tyto služby

 • Odhalování netechnických ztrát
 • Energetické řízení objektů (inteligentní objekt - KNX/MAR)
 • Provádění elektro revizí

Nabízíme tyto služby

 • Odhalování netechnických ztrát
 • Energetické řízení objektů (inteligentní objekt - KNX/MAR)
 • Provádění elektro revizí

Nabízíme tyto služby

 • Odhalování netechnických ztrát
 • Energetické řízení objektů (inteligentní objekt - KNX/MAR)
 • Provádění elektro revizí

Nabízíme tyto služby

 • Odhalování netechnických ztrát
 • Energetické řízení objektů (inteligentní objekt - KNX/MAR)
 • Provádění elektro revizí